şehirler arası ev taşıma

bakırköy escortavcılar escortrestbethd pornoporno izlemaltepe escort

Bugun...Tarım sigortalarının kapsamı genişletildi!

Tarih: 01-12-2018 09:26:53 Güncelleme: 01-12-2018 13:30:53 + -


İlçe bazlı kuraklık verim sigortasıyla kuru tarım alanlarında yetiştirilen nohut, kırmızı mercimek ve yeşil mercimekle bu ürünlerin sertifikalı tohumlukları TARSİM tarafından teminat kapsamına alındı. Resmi Gazete’nin bugünkü nüshasında 379 ve 380 sayılı iki Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı. Her iki karar da 1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek.


Tarım sigortalarının kapsamı genişletildi!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Kararnameyle 2019 yılında bitkisel ürün sigortası çerçevesinde incir ve üzüm ürünlerinde 'yağmur riskinin’ verdiği zararlar teminat kapsamına alındı. Ayrıca elma, armut ve ayva ürünlerinde teminat başlangıcı ‘pembe/beyaz tomurcuk dönemine’ çekildi. Ayrıca yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda, meydana gelen ölümler, mecburi kesimler, yavru atma ve yavru ölümü sonucu sigortalının doğrudan uğrayacağı maddi zararlar ‘terör riski’ ile teminat kapsamına alındı” dedi.

NOHUT, KIRMIZI MERCİMEK VE YEŞİL MERCİMEK GİBİ BAKLAGİL ÜRÜNLERİ KAPSAMA GİRDİ 

İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası'nda da değişiklik yapıldığını belirten Pakdemirli, '2017 yılında kuru tarım alanlarında yaygın olarak üretimi yapılan buğday ve sertifikalı tohumluğu ile uygulama başlamıştı. 2018 yılında ise arpa, çavdar, yulaf ve tritikale ile sertifikalı tohumlukları kapsama girmişti. Karar ile 2019 yılında hububat ürünlerine nohut, kırmızı mercimek ve yeşil mercimek gibi baklagil ürünleri de ilave edilerek, bu ürünlerin kuraklık başta olmak üzere don, sıcak rüzgar ve sıcak hava dalgası, aşırı nem, aşırı yağış gibi risklerden oluşan kayıplarının önüne geçilecek.' dedi.

ÖRTÜ ALTI KAYIT SİSTEMİNE KAYITLI SÜS BİTKİLERİ TEMİNAT ALTINA ALINDI

Pakdemirli, sera sigortaları kapsamındaki sera ve yüksek tünellere ilave olarak, Örtü Altı Kayıt Sistemi'ne kayıtlı alçak tüneller ve seralarda üretimi yapılan saksılı süs bitkilerinin teminat kapsamına alındığını bildirdi.

İNCİR VE ÜZÜMDE YAĞMURUN VERDİĞİ ZARARLAR TEMİNAT KAPSAMINDA

Bakan Pakdemirli, gelecek yıl bitkisel ürün sigortası çerçevesinde, incir ve üzümde yağmur riskinin verdiği zararların teminat kapsamına alındığını bildirdi.

ELMA, ARMUT VE AYVADA TENİNAT TOMURCUK DÖNEMİNE ÇEKİLDİ

Pakdemirli, elma, armut ve ayvada teminat başlangıcının pembe-beyaz tomurcuk dönemine çekildiğini bildirdi.

BÜYÜK BAŞ HAYVANLARDA TERÖR RİSKİ KAPSAMA ALINDI

Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası'nda da değişiklikler yapılarak 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla, yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda, meydana gelen ölümler, mecburi kesimler, yavru atma ve yavru ölümü sonucu sigortalının doğrudan uğrayacağı maddi zararlar terör riski ile teminat kapsamına alındı.

KÜÇÜKBAŞ HAYVANLARDA YAVRU ATMA RİSKİ GÜVENCE ALTINA ALINDI

Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası'nda yetiştirici talepleri doğrultusunda, yavru atma riski teminat kapsamına alındı.

ARICILIKTA BAL TEMİNAT ALTINA ALINDI

Arıcılık sigortası kapsamında sigorta bedelinin tazminat oranları da yeniden belirlendi ve bal da teminat kapsamına alındı.

PİRİM VE MUAFİYET ORANLARINDA İYİLEŞTİRME YAPILDI

Tarım sigortası branşlarında muafiyet-müşterek sigorta oranları ile tarife fiyat düzenlemelerine giderek, üretici lehine iyileştirmeler yaptıklarını aktaran Pakdemirli, karar kapsamında belirlenen riskler için 2019 yılında sigorta priminin yüzde 50'si oranında prim desteğine devam edileceğini kaydetti.

Açık alanda yetiştirilen meyvelerde çiçeklenme evresindeki don riski için verilen prim desteğine ilave olarak, sadece don riski primine 1/3 oranında (yüzde 66,7) ek prim desteği sağlanacağını belirten Pakdemirli, İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası uygulamasında da sigorta priminin yüzde 60'ı oranında prim desteği sağlanacağını bildirdi.

 

TARSİM tarafından 2019 yılında kapsama alınacak riskler, ürünler ve bölgeler ile prim desteği oranlarına ilişkin karar şöyle:

Teminat altına alınacak ürünler ve riskler

MADDE 1- (1) Bu Karar kapsamında bitkisel ürünler için dolu ana riski ile birlikte fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını ek riskleri dolu paketi halinde verilir. Bu sayılan risklere ilave olarak, isteğe bağlı olmak üzere;

a) Açık alanda yetiştirilen meyveler için don riski,

b) Meyve bahçeleri ile bağlarda dolu ağı, örtü ve destek (telli terbiye) sistemleri ile bu sistemlerin altında bulunan ürünler, meyve ağaçları, asmalar ve fidanlar için dolu ağırlığı ve taşıt çarpması riskleri,

c) Yaban domuzunun tarla ürünlerine, sebzelere ve çilek ürününe verdiği zararlar,

ç) Kiraz, incir ve üzüm ürünlerinde yağmur riski, ilgili genel şartlar ile tarife ve talimatlar kapsamında, Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilerin, özlük, ürün ve arazi bilgileri dikkate alınarak, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat altına alınır.

(2) Meyve ağaçlan ve asmaların kendileri ile fidanlarında, paket halinde; dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, taşıt çarpması, kar ağırlığı, sel ve su baskını riskleri ile yaban domuzunun sadece fidanlara verdiği zararlar, ilgili genel şartlar ile tarife ve talimatlar kapsamında; Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilerin, özlük, ürün ve arazi bilgileri dikkate alınarak, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat altına alınır.

(3) İlçe bazlı kuraklık verim sigortasıyla, kuru tarım alanlarında yetiştirilen buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, nohut, kırmızı mercimek ve yeşil mercimek ürünleri ile bu ürünlerin sertifikalı tohumluklarında, dolu paketi dışındaki; kuraklık, don, sıcak rüzgar, sıcak hava dalgası, aşın nem, aşırı yağış risklerinden kaynaklı verim azalışları, ilgili genel şartlar ile tarife ve talimatlar kapsamında; Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilerin, özlük, ürün ve arazi bilgileri dikkate alınarak, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat altına alınır.

(4) Seralar için dolu ana riski ile birlikte; fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını ile taşıt çarpması, kar ve dolu ağırlığı ek riskleri paket halinde; ilgili genel şartlar ile tarife ve talimatlar kapsamında; Örtü Altı Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilerin, özlük, sera ve ürün bilgileri dikkate alınarak, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat altına alınır.

(5) Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sistemlerine kayıtlı büyükbaş hayvanlar için ölüm riski ve ek olarak isteğe bağlı olmak üzere hırsızlık ve terör riskleri; ilgili genel şartlar ile tarife ve talimatlar kapsamında; mevcut tesis, işletme ve yetiştiricilik bilgileri dikkate alınarak, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat altına alınır.

(6) Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sistemlerine kayıtlı küçükbaş hayvanlar için ölüm riski ve ek olarak isteğe bağlı olmak üzere hırsızlık riski; ilgili genel şartlar ile tarife ve talimatlar kapsamında; mevcut tesis, işletme ve yetiştiricilik bilgileri dikkate alınarak, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat altına alınır.

(7) Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sistemlerine kayıtlı, kapalı sistemde üretim yapılan, bio-güvenlik ve hijyen tedbirleri alınmış tesislerde yetiştirilen kümes hayvanları ile açık ve yarı açık sistemde yetiştirilen kümes hayvanları için ölüm riski; ilgili genel şartlar ile tarife ve talimatlar kapsamında; mevcut tesis, işletme ve yetiştiricilik bilgileri dikkate alınarak, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat altına alınır.

(8) Denizlerde ve iç sularda yetiştirilen su ürünleri için ölüm riski ile kafes ve ağlar için kazalar, predatör saldırısı, fırtına, hortum, deprem, sel ve su baskını riskleri; ilgili genel şartlar ile tarife ve talimatlar kapsamında; Su Ürünleri Kayıt Sistemine kayıtlı olan işletmelerin; mevcut tesis, işletme ve yetiştiricilik bilgileri dikkate alınarak, Tarım Sigortalan Havuzu tarafından teminat altına alınır.

(9) Arıcılık Kayıt Sistemine kayıtlı aktif (arılı) ve plakalı kovanlar için; fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını, taşıt çarpması, nakliye ile vahşi hayvan saldırısı riskleri; ilgili genel şartlar ile tarife ve talimatlar kapsamında; mevcut tesis, işletme ve yetiştiricilik bilgileri dikkate alınarak, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat altına alınır.

(10) Risk incelemesi sonucunda, Tarım Sigortalan Havuzu tarafından sigortalanması uygun görülmeyen tesisler, işletmeler, ürünler ve riskler sigorta edilmez.

(11) Tarım Sigortaları Havuzu tarafından sigorta edilmeyen tesisler, işletmeler, ürünler ve riskler ile ilgili genel şartlar, tarife ve talimatlarla kapsam dışı bırakılmış haller ve kayıplar, 14/6/2005 tarihli ve 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 17 nci maddesindeki uygulama yılında yer alan riskler arasında sayılmaz.

Prim desteği

MADDE 2- (1) Bu Karar kapsamında belirlenen riskler için 2019 yılında, sigorta priminin % 50’si oranında prim desteği Tarım Sigortaları Havuzuna Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesinin ilgili tertibinden aktarılarak karşılanır.

(2) Açık alanda yetiştirilen meyvelerde çiçeklenme evresinin don riski kapsamına alınması, risk maliyetindeki artışlar ve çiftçinin ödeyeceği prim de dikkate alınarak, verilen prim desteğine ilave olarak, sadece don riski primine bu desteğin 1/3’ü oranında ek prim desteği Tarım Sigortaları Havuzuna Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesinin ilgili tertibinden aktarılarak karşılanır.

(3) İlçe bazlı kuraklık verim sigortasında ise; sigorta priminin % 60’ı oranında prim desteği, Tarım Sigortaları Havuzuna Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesinin ilgili tertibinden aktarılarak karşılanır.

(4) Bitkisel ürün sigortaları tarife ve talimatları kapsamındaki standart müşterek sigorta seçeneği için verilecek prim desteği, 2 nci maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen oranlara göre hesaplanır. Müşterek sigorta seçeneği için verilecek prim desteği her halükarda standart müşterek sigorta seçeneği için hesaplanacak prim desteğini geçemez.

Meteorolojik veri paylaşımı

MADDE 3- (1) 5363 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi çerçevesinde, tarım sigortalarında teminatların geliştirilmesi, risklerin değerlendirilmesi, aktüerya ve hasar tespit çalışmalarının etkin bir şekilde yürütülmesi için Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük ve/veya aylık meteorolojik verileri, Tarım Sigortaları Havuzu ile bilgisayar ortamında ücretsiz olarak paylaşır.

Cezai hükümler

MADDE 4- (1) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak, hesaplanan kanuni faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında, ödemeyi sağlayan belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

(2) 5363 sayılı Kanun ile belirlenen sigorta primi destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmaz.

Yürürlük

MADDE 5- (1) Bu Karar 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6- (1) Bu Karar hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 
Bu haber 1971 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUM
Yorum

DİĞER GÜNDEM Haberleri

ÇOK OKUNAN HABERLER
 • BUGÜN
 • BU HAFTA
 • BU AY
SON YORUMLANANLAR
reklam
FOTO GALERİ
 • Süs Tavukları
  Süs Tavukları
 • Sevimli köpekler
  Sevimli köpekler
 • Şifa Bahçesi
  Şifa Bahçesi
 • Süs Bitkileri
  Süs Bitkileri
 1. Süs Tavukları
 2. Sevimli köpekler
 3. Şifa Bahçesi
 4. Süs Bitkileri
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
 • Hayvancılık Yem Rasyonu Örnekleri
  Hayvancılık Yem Rasyonu Örnekleri
 • Eski Tarım Makinaları
  Eski Tarım Makinaları
 • Gerçek Bal Nasıl Anlaşılır?
  Gerçek Bal Nasıl Anlaşılır?
 • Hiç Tespih Ağacı Gördünüzmü
  Hiç Tespih Ağacı Gördünüzmü
 • Renkli Sokaklarıyla Trilye Sizleri Bekliyor.
  Renkli Sokaklarıyla Trilye Sizleri Bekliyor.
 • Sincap Cevizi Kaparsa
  Sincap Cevizi Kaparsa
 1. Hayvancılık Yem Rasyonu Örnekleri
 2. Eski Tarım Makinaları
 3. Gerçek Bal Nasıl Anlaşılır?
 4. Hiç Tespih Ağacı Gördünüzmü
 5. Renkli Sokaklarıyla Trilye Sizleri Bekliyor.
 6. Sincap Cevizi Kaparsa
VİDEO GALERİ
YUKARI